There are no breaking news at the moment

Nederland staat bekend om haar goede zorginstellingen. Zo zijn er academische centra, topklinische ziekenhuizen, en algemene of streek ziekenhuizen.  Door heel Nederland kunnen mensen terecht voor basiszorg. Daarnaast kan men terecht in diverse academische centra en top specialistische ziekenhuizen die gespecialiseerd zijn in behandelingen bij bepaalde ziektes. Op deze pagina leest u over de belangrijkste ziekenhuizen in Nederland.

1.     Erasmus Medisch Centrum

Het Erasmus MC is gevestigd in Rotterdam. Dit academisch centrum richt zich op drie pijlers:

  • Onderzoek
  • Onderwijs
  • patiëntenzorg.

Er staan 1.320 bedden en er werken ruim 11.000 medewerkers. Daarnaast zijn er 732 medisch specialisten werkzaam en worden er ongeveer 3.000 studenten geneeskunde opgeleid.

Het Erasmus MC is één van de elf ziekenhuizen die door de overheid is aangewezen als traumacentrum. Men werkt met een Mobiel Medisch Team (MMT). Dit team is speciaal opgeleid om snel medische hulp te kunnen verlenen. Het Erasmus MC heeft daarnaast ook de beschikking over een traumahelikopter. Het hieraan verbonden Erasmus MC-Sophia is er speciaal voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. Kindergeneeskunde en chirurgie combineert men hier met kinder- en jeugdpsychiatrie waardoor het mogelijk is om complete zorg te bieden aan zowel kinderen als hun ouders.

Geregeld worden patiënten vanuit het buitenland doorverwezen naar het Sophia Kinderziekenhuis.

2.     Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht werkt nauw samen met de Universiteit Utrecht. Het centrum heeft ruim 1.000 bedden en er werken meer dan 12.000 medewerkers. De organisatie bestaat uit een ziekenhuis voor volwassenen (het UMC) en één voor kinderen: het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ). Het WKZ heeft 220 bedden en jaarlijks worden er ongeveer 7.500 kinderen opgenomen. In het UMCU staan zorg, onderzoek en onderwijs centraal. Patiënten kunnen er terecht voor allerlei soorten zorg. Het UMCU staat bekend om de expertises: kanker, hersenen, hart & vaatziekten en kinderen.

3. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen werken ruim 10.000 medewerkers in de patiëntenzorg en aan wetenschappelijk onderzoek. In het UMCG staan totaal 1.300 bedden. Men is hier gespecialiseerd in het uitvoeren van alle mogelijke orgaantransplantaties. Het ziekenhuis kan dit als één van de weinige in de wereld.  Hieronder vallen hart- en levertransplantaties, maar ook gecombineerde transplantaties zoals bijvoorbeeld long-levertransplantaties. Daarnaast worden stamceltransplantaties toegepast bij mensen die bepaalde bloedziekten hebben zoals leukemie.

Orgaantransplantaties vallen onder topreferente zorg die alleen in Universitaire Centra wordt aangeboden. Hiervoor is veel professionele deskundigheid vereist, alsmede zeer geavanceerde en kostbare apparatuur.

Ook in het UMCG is een traumacentrum gevestigd die zorg biedt aan mensen die betrokken zijn bij ongevallen of geweld. Naast de gewone afdelingen heeft men specialisaties zoals neurochirurgie, oncologie, thoraxchirurgie, neonatologie en psychatrie. De specialismen op topreferent niveau zijn: hoofd/halsoncologie, ziekte van Menière, gentherapie, neurochirurgie en de orgaantransplantaties

4.     Academisch Medisch Centrum (AMC)

Het Academisch Medisch Centrum heeft ongeveer 1.000 bedden en er werken in totaal 6.843 medewerkers. Het centrum heeft diverse specialismen waaronder cardiovasculaire ziekten, immunologie en infectieziekten, gespecialiseerde zorg in de vroege zwangerschap, kinderoncologie, kinderimmunologie en diepe hersenstimulatie bij ernstige dwangstoornissen. Het AMC biedt topklinische medische behandelingen zoals nierdialyse en niertransplantatie, openhartoperaties, radiotherapie, neurochirurgie, neonatologie en nucleaire geneeskunde. Ook hier is een deskundig traumacentrum aanwezig.

5.     Radboud Universitair Medisch Centrum (UMC Radboud)

Het Radboud Universitair Medisch Centrum is gevestigd in Nijmegen en werkt samen met de Radboud Universiteit Nijmegen. Het centrum heeft een capaciteit van 953 bedden en er werken 10.300 medewerkers. Er worden ruim 3.000 studenten opgeleid in de richtingen geneeskunde, biomedische wetenschappen, tandheelkunde en molecular mechanisms of disease. Deze laatste richting heeft betrekking op moleculaire processen die ten grondslag liggen aan gezondheid en ziekte en de basis vormen voor nieuwe behandelingen bij onder andere kanker en ziekten van het immuunsysteem