There are no breaking news at the moment

Thuis sondevoeding geven

In ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen mogen kinderen die te vroeg geboren worden soms al eerder naar huis voordat ze zelfstandig kunnen drinken. Ouders kunnen in het ziekenhuis leren hoe zij hun baby thuis sondevoeding kunnen geven.

Jenno kon al snel weer naar huis

Het baby’tje was zes weken te vroeg geboren. Drie weken na zijn geboorte mocht hij al naar huis. Dat is bijzonder omdat hij de voeding die hij nodig had nog niet helemaal zelfstandig kon drinken. Het kindje kon eerder naar huis omdat de ouders zelf zijn sondevoeding kunnen toedienen. Dit hebben zij geleerd in het PreVOS-project van Ziekenhuis Tjongerschans.

Medische zorg wordt naar huis verplaatst

PreVOS wil zeggen Prematuren vervroegd ontslag met sondevoeding thuis. Ouders nemen steeds meer de zorg over van de kinderverpleegkundigen omdat zij zelf hebben geleerd hoe om te gaan met de sondevoeding en hun te vroeg geboren baby. Dit is een groot voordeel. Het kindje kan opgroeien in zijn eigen vertrouwde omgeving en het werkt tegelijkertijd kostenbesparend. Ziekenhuis Tjongerschans  innoveert hiermee door medische zorg naar thuis te verplaatsen. De veilige hechting van de baby en zijn ouders kan zo veel beter kan verlopen. Dat is een groot voordeel van het vervroegde ontslag omdat dit van invloed is op de kwaliteit van leven van het kind. Het Centrum voor Vrouw, Moeder & Kind benadrukt eveneens dat dit heel belangrijk is en waar mogelijk toegepast moet worden.

Veel aandacht voor goede begeleiding ouders

De ouders leren in het ziekenhuis hoe zij het geven van sondevoeding in de praktijk moeten brengen. Pas wanneer ze dit helemaal onder de knie hebben, mogen zij dit thuis toepassen. De ouders krijgen begeleiding van de verpleegkundigen van het PreVOS-team. Zij komen twee keer per week op huisbezoek. Zij kijken hoe het gaat met het geven van de voeding en beantwoorden vragen van ouders. Ouders krijgen een telefoonnummer dat zij altijd mogen bellen, wanneer er tussendoor vragen of problemen zijn.

Het PreVOS-project loopt in meer ziekenhuizen. Zo heeft het Haga ziekenhuis in Den Haag een folder hierover uitgebracht. Geleidelijk aan zullen steeds meer ouders van prematuren in aanmerking komen voor vervroegd ontslag van hun kindje op het moment dat zij zelf geleerd hebben sondevoeding toe te dienen.