There are no breaking news at the moment

Met innovatie in de zorg kan veel bereikt worden. De zorg wordt simpelweg veel te duur en voor veel mensen onbetaalbaar. Patiënten willen meebeslissen en het heft in eigen hand nemen. Techniek en e-health spelen een belangrijke rol in dit innovatieproces.

E-Health gaat over informatie- en communicatietechnologie in de zorg zoals bijvoorbeeld videocontact met thuiszorg en telemonitoring van patiënten met chronische aandoeningen. Dit maakt de zorg toegankelijk, betaalbaar en zorgt voor meer regie voor patiënten. Hierin zijn al stappen gemaakt, maar het kan nog veel beter.

Innovatie in de zorg

Zelf je hartslag meten

Echter zijn er toch veel obstakels die innovatie in de zorgsector in de weg kunnen staan. Technische applicaties zijn duur en soms voor de gebruikers moeilijk toe te passen. Ook de vele protocollen en regels werken belemmerend, alsmede autoriteit van artsen die hieraan nog steeds waarde hechten. Sommige artsen zijn van mening dat alleen zij kunnen bepalen wat goed is voor patiënten.

Tegelijkertijd zien we dat patiënten steeds meer van zichzelf laten horen. Ze doen meer kennis op via internet en zelfhulp-apps. Aan de hand van deze informatie willen ze meebeslissen over hun eigen gezondheid. Patiënten willen het liefst zelf metingen kunnen verrichten zodat ze niet telkens afhankelijk zijn van de zorgspecialist. Met behulp van technische innovaties is het mogelijk om je hartslag, temperatuur of bloeddruk te meten.

Geef de patiënt inspraak

Geregeld is er sprake van eenzijdige communicatie van zorgverlener naar patiënt. De zorgverlener neemt vaak de beslissingen waardoor patiënten soms over behandeld worden. Misschien zou de patiënt helemaal niet voor een bepaalde behandeling gekozen hebben als hij inzicht had in de risico’s. Minder overbodige operaties leveren een forse kostenreductie op. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners goede voorlichting geven over een behandeling en de eventuele risico’s. De patiënt kan dit in overweging nemen en samen kan besloten worden wat de beste behandeling is.

Virtuele spreekkamer van Radboud UMC

Eén van de ziekenhuizen die zich inzet voor technische innovatie is de Radbout Universitair Medisch Centrum. Zij zetten met behulp van Facetalk in op videocommunicatie tussen arts en patiënt. Door de virtuele spreekkamer wordt o.a. reistijd bespaard.

Op dit moment wordt Facetalk actief ingezet bij ouders van Schisis patienten. Dit zijn kinderen die geboren zijn met een spleet van de lip of een spleet van de kaak en het gehemelte (schisis). Schisis-patiënten kunnen via beeldbellen contact houden met de specialist. Daarnaast is er een besloten community voor lotgenoten met Schisis. Mensen kunnen hier op een laagdrempelige manier vragen stellen aan professionals, maar ook aan elkaar.

In het Radboud UMC zijn ze onlangs ook het initiatief Hereismydata gestart waarbij de patiënt over zijn eigen patiëntendossier kan beschikken.

Succesvolle innovaties in de etalage

Ideeën om de zorg te innoveren kunnen ingebracht worden bij zorgvoorinnoveren.nl . Dit is een initiatief van diverse instanties waaronder het Ministerie van Welzijn en Sport, en de Nederlandse Zorgautoriteit. Hier worden ideeën bekeken, vragen beantwoord en kennis gebundeld zodat nieuwe initiatieven door zorgvernieuwers kunnen worden ontwikkeld.

E-health is in ontwikkeling en er zijn al verschillende initiatieven. Dat is hard nodig want mensen willen meer de regie hebben over hun eigen zorgverlening. Dan wordt niet alleen tijd bespaard, maar ook ontzettend veel kosten. Zo kan er meer zorg geleverd worden voor hetzelfde geld.