There are no breaking news at the moment

Op het gebied van zorg zijn er in Nederland veel mogelijkheden, maar door de grote versnippering in aanbod is het vaak moeilijk om hier zicht op te krijgen. Door de enorme bureaucratie en de verschillen in de manieren van werken kan het heel lastig zijn om er tussen te komen. Een goed overzicht van de mogelijkheden voor de eigen individuele situatie is moeilijk te vinden, wat kan leiden tot frustratie en ontmoediging.

Psychische zorg
Voor psychische zorg in de vorm van medicatie en/of therapie kun je terecht bij een GGZ instelling in de buurt. Hiervoor heb je wel een verwijzing nodig van de behandelend arts, dit kan een huisarts zijn of een kinderarts. De GGZ biedt individuele begeleidingstrajecten, maar ook therapie in groepjes. In overleg wordt dan altijd bekeken wat het beste past bij de situatie, en waar je het meeste aan hebt op dat moment.

School
Voor kinderen met autisme kan het nodig zijn om naar een school te gaan die speciale mogelijkheden heeft voor individuele begeleiding. Vaak is het ook mogelijk om op een gewone school te blijven, maar dan met wat extra begeleiding. Niet iedere school wil hier aan meewerken, en dat heeft over het algemeen toch met geld te maken. Voor een kleine school is het veel moeilijker om wat extra geld en mankracht vrij te maken, dan voor een grotere school.

Het is wel mogelijk om extra geld aan te vragen voor hulp op school, dit vergt echter veel van de ouders, het kind en de leerkrachten. Er moet namelijk een compleet dossier worden aangeleverd met daarin alle beperkingen van het kind, en waar dat extra geld voor ingezet moet worden. Zijn de ouders gemotiveerd, en lukt het om binnen een bepaalde tijd alle noodzakelijke paparassen in orde te krijgen, dan zal het kind daar veel profijt van ondervinden.

Vervoer
Wanneer je autistisch bent, en je wilt naar een passende school of naar de dagbesteding of werk, dan kan dit problemen opleveren. De gemeente waarin je woont, is dan verplicht om voor passend vervoer te zorgen. Soms vinden de medewerkers bij de gemeente dat ze iets keurig hebben geregeld, maar past het niet in de individuele situatie. Ga dan altijd in gesprek met de gemeente en probeer samen tot een oplossing te komen

Voor ondersteuning van mensen met een beperking op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, leren en werken kun je advies vragen bij de stichting MEE.