There are no breaking news at the moment

Autisme, wat is dat eigenlijk?

Autisme is een verzamelnaam voor diverse vormen van autisme zoals klassiek autisme, PDD-NOS en het syndroom van Asperger. Deze psychiatrische aandoeningen worden ervaren als een (vaak onzichtbare) handicap en zijn voor een groot deel erfelijk.

Bij iemand met autisme is de verwerking van de informatie die binnenkomt anders dan bij mensen zonder autisme. Er is een probleem met het waarnemen van details en het begrijpen van emoties. Voor iemand met autisme is het moeilijk om gezichtsuitdrukkingen te lezen of om een grapje te doorzien.

Hoe merk je dat iemand autisme heeft?
Er zijn verschillende vormen van autisme die elk zijn eigen specifieke kenmerken heeft, maar over het algemeen voeren sociale problemen de boventoon. Een grapje letterlijk nemen, iemand niet aankijken, of een gezichtsuitdrukking helemaal verkeert begrijpen.

Iemand met autisme heeft de neiging zich ergens in te specialiseren, dat kan werk zijn, maar ook een hobby. Zekerheden en vaste ritmes zijn heel belangrijk voor iemand met autisme. Steeds hetzelfde patroon volgen geeft zekerheid en houvast in een wereld met veel prikkels.

Wat kun je zelf doen?
Heb je iemand in de omgeving waarvan je weet dat deze persoon autisme heeft dan is het best mogelijk om daar rekening mee te houden. Dit is voor de persoon zelf fijn, maar voor jezelf ook veel makkelijker. Iemand met autisme wil graag duidelijkheid, zekerheid, planning en ongeveer weten wat er gaat gebeuren. Houd daarom geen surpriseparty’s of een gezellige dag waarbij niet duidelijk is wat je gaat doen. Maak een duidelijke planning en wijk daar niet van af, of houd een vaste volgorde aan.

Als het kinderen betreft is het eigenlijk niet anders. Houd een vast patroon aan, en stel geen onnodige vragen. Zeg niet (’s morgens een half uur voor schooltijd) tegen je kind; ‘welke kleren wil je aan?’ Maar beter is het om ’s avonds voor het slapen gaan de kleding klaar te leggen met de mededeling; ‘deze kleren trek je morgen aan’.